Facebook Twitter Google+

Közérdekű adatok

Cégnév: Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Filharmónia Magyarország Nkft.
Központ: 7626 Pécs, Felsővámház u. 52. (Zsolnay Kulturális Negyed)
Telephelyek: 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. (Kodály Központ)
Fióktelepek: 1096 Budapest, Páva u. 10-12.

3525 Miskolc, Kossuth u. 3. fszt. 2.

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 24-28.

6720 Szeged, Klauzál tér 7.

9021 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.

Székhely cím:
(bejegyzés szerint)
7626 Pécs, Felsővámház u. 52
Cégjegyzékszám: 02-09-081011
Adószám: 18160903-2-02
Ügyvezető neve: Szamosi Szabolcs
Bankszámlaszám:


Szigetvári Takarékszövetkezet 50800111-15334943

A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. adat közzétételi kötelezettsége a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján.
Közzétételi_kötelezettség_2009.évi_CXXII._törvény_alapján

A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. Alapító Okirata.
Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályzat

A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. alaptevékenységére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályok listája:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről;
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról;
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről és annak végrehajtási rendeletei;
 • 2008. évi XCIX. törvény az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól;
 • 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról;
 • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről;
 • 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról;
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;

Gazdálkodási adatok:
Beszámoló 2013

Beszámoló 2014


Közbeszerzések:

2014. évi Közbeszerzési terv 

2015. évi Közbeszerzési terv

2016. évi Közbeszerzési terv

Közbeszerzési szerződések

Közérdekű adatok igénylése:
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézése a gazdasagi@filharmonia.hu címen keresztül történik.