Facebook Twitter Google+

2017. évi Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj – Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban MANK) pályázatot hirdet fiatal jazz előadóművészek részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (továbbiakban: Filharmónia).

Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez.

Pályázhatnak:
Az 1982. január 1. után született fiatal jazz előadóművészek, akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot.
Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb támogatásban részesül.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig.
A tiszteletdíj nélkül teljesítendő koncertek végső határideje: 2018. május 31.
Az ösztöndíj összege:  bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

  1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
  2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
  3. Szakmai önéletrajz (aláírva),
  4. Főiskolai/egyetemi diploma másolata (kiemelkedő tehetségű fiatal jazzmuzsikus kivételes esetben főiskolai végzettség nélkül is elnyerheti az ösztöndíjat),
  5. A pályázó repertoárjának listája, amely tartalmazza a saját szerzeményeket is,
  6. Részletes munkaterv,
  7. A pályázó művészeti területén dolgozó két elismert tanár, vagy művész ajánlása,
  8. Hangzóanyag 5 db CD-n vagy DVD-n.

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a Filharmónia honlapjáról www.filharmonia.hu és a MANK honlapjáról www.alkotomuveszet.hu.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat elektronikus formában és 6 nyomtatott példányban a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) címére, illetve irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.

Felelős munkatárs: Megyeri Tünde

Telefon: +36 70/371-17-13, e-mail: tunde.megyeri@filharmonia.hu

Beadási határidő: 2017. február 15., szerda, 16:00. A postai úton benyújtott pályázatoknak eddig az időpontig be kell érkeznie.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás:
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

–          a pályázati feltételeknek nem felel meg,

–          hiányos a mellékelt dokumentáció,

–         az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,

–          határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai:  Bágyi Balázs (dobos, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség elnöke), Kollmann Gábor (szaxofonművész, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagja), Márkus Tibor (zongoraművész, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagja), Tóth Péter (zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának vezetője), Zsoldos Béla (ütőhangszer-művész, zeneszerző, hangszerelő, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke).

A Filharmónia az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.filharmonia.hu és a www.alkotomuveszet.huhonlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, az esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) irodájában lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv.

Szerződéskötés: 
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. Csatlakozzon a programhoz itt.

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről 2017. november 28-ig kötelesek beszámolni.
Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy egy rövid, írásos beszámolóval ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.
Továbbá az ösztöndíjas köteles minimum tíz, különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncert fellépést igazolni a szervező által kiadott dokumentummal és az előadás hivatalos programjával, illetve ezen felül részt venni még egy – a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. által szervezett – nyilvános ösztöndíjas beszámoló hangversenyen. A szolgálatok teljesítésének végső határideje: 2018. május 31.
Az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető, ha az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget.

Ösztöndíj-átadó:
Az ösztöndíjas vállalja, hogy részt vesz a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. további tájékoztatása alapján megrendezésre kerülő ösztöndíjátadó rendezvényen.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Megyeri Tünde, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
tunde.megyeri@filharmonia.hu +36 70/371-17-13

Budapest, 2017. január 18.

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú  Nonprofit Kft.

Pályázati dokumentumok

A 2017. évi Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok névsora

A 2016. évi Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok névsora