Facebook Twitter Google+

2018. évi Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj – Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban MANK) pályázatot hirdet fiatal jazz előadóművészek részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (továbbiakban: Filharmónia).

Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez.

Pályázhatnak:
Az 1983. január 1. után született fiatal jazz előadóművészek, akik még nem töltötték ki a hároméves ösztöndíjas intervallumot 1.

Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (pl. DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása stb.) vagy egyéb támogatásban részesül.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig.

A tiszteletdíj nélkül teljesítendő koncertek végső határideje: 2019. május 31.

Az ösztöndíj összege: 2018. január 1-től 2018. augusztus 31-ig: bruttó 100. 000 Ft/hó 2018. szeptember 1-től 2018. december 31-ig: bruttó 200. 000 Ft/hó

1 A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók a 18. és 30. életévük között többször is beadhatják pályázatukat, de legfeljebb háromszor részesülhetnek az ösztöndíjban.

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva)

2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva)

3. Szakmai önéletrajz (aláírva)

4. Főiskolai/egyetemi diploma másolata (kiemelkedő tehetségű fiatal jazzmuzsikus kivételes esetben főiskolai végzettség nélkül is elnyerheti az ösztöndíjat)

5. A pályázó repertoárjának listája, amely tartalmazza a saját szerzeményeket is

6. Részletes munkaterv,

7. A pályázó művészeti területén dolgozó két elismert tanár vagy művész ajánlása,

8. Hangzóanyag 5 db CD-n vagy DVD-n.

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a Filharmónia honlapjáról: www.filharmonia.hu, valamint a MANK honlapjáról: www.alkotomuveszet.hu.

A pályázat benyújtása:

A pályázatokat elektronikus formában és 6 nyomtatott példányban a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) címére, illetve irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.

Felelős munkatárs: Megyeri Tünde.
Telefon: +36 70/371-17-13, e-mail: tunde.megyeri@filharmonia.hu

Beadási határidő: 2018. február 5. A postai úton benyújtott pályázatoknak eddig az időpontig be kell érkeznie.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás:

Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

– a pályázati feltételeknek nem felel meg,

– hiányos a mellékelt dokumentáció,

– az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,

– határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Filharmónia által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai: Bágyi Balázs (dobos, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség elnöke), Kollmann Gábor (szaxofonművész, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagja), Márkus Tibor (zongoraművész, zeneszerző, zenetanár), Tóth Péter (zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának vezetője), Zsoldos Béla (ütőhangszer-művész, zeneszerző, hangszerelő, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke).

A Filharmónia az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.filharmonia.hu és a www.alkotomuveszet.huhonlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, az esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) irodájában lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai:

A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv.

Szerződéskötés:

A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program).

Az ösztöndíj kifizetése:

Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:

Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről 2018. november 27-ig kötelesek beszámolni.

Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy egy rövid, írásos beszámolóval ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.

Továbbá az ösztöndíjas köteles minimum tíz, különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncertfellépést igazolni a szervező által kiadott dokumentummal és az előadás hivatalos programjával; illetve ezen felül részt venni még egy – a Filharmónia által szervezett – nyilvános ösztöndíjas beszámoló hangversenyen. A szolgálatok teljesítésének végső határideje: 2019. május 31.

Az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető, ha az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget.

Ösztöndíjátadó:

Az ösztöndíjas vállalja, hogy részt vesz a Filharmónia további tájékoztatása alapján megrendezésre kerülő ösztöndíjátadó rendezvényen.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:

Az ösztöndíjas az ösztöndíj időtartama alatt lezajló előadások alkalmával köteles feltüntetni az ösztöndíj nevét, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető (pl.: Az előadó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasa).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Megyeri Tünde, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
tunde.megyeri@filharmonia.hu +36 70/371-17-13

Budapest, 2018. január 15.

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú  Nonprofit Kft.

Pályázati dokumentumok

A 2017. évi Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok névsora

A 2016. évi Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok névsora