Facebook

Pályázati felhívás

FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG NONPROFIT KFT.

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.), az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) előírásainak megfelelően pályázatot hirdet az

 Szent István Filharmonikusok Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
(1145 Budapest, Colombus utca 11.)
vezetői (ügyvezetői) munkakörének betöltésére.

 

A Szent István Filharmonikusok Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Tulajdonos) 100 %-os tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társasága.

Az ügyvezető a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

Feladata:

 • a zenekar működtetése,
 • a művészi alkotómunka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,
 • hazai- és külföldi vendégszereplések szervezése, az együttes tagjai munkájának elismerése, zenei értékek létrehozatala és megőrzése, hagyományőrzés, a klasszikus zene megismertetése és népszerűsítése.

A Társaság 2021. évi üzleti tervének adatai:
bevételi előirányzat: 650 000 eFt
ebből állami támogatás: 625 000 eFt
kiadási előirányzat: 648 000 eFt

A Társaság jelenlegi besorolása: az Emtv. 11. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: kiemelt előadó-művészeti szervezet. 

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:

 • az Emtv. alapján a kiemelt minősítésű zenekar besorolás feltételeinek teljesítése,
 • a társadalom kulturális és közművelődési célú- ezen belül is elsődlegesen, de nem kizárólagosan a magyar és nemzetközi komolyzenei élet területén jelentkező- közös szükségletek kielégítése.
 • az ország egész területén és külföldön bemutassa az egyetemes és magyar zeneirodalom szimfonikus, oratórikus, kamarazenei műveit, magas színvonalú kép-és hangfelvételeket készítsen, műsorra tűzze a kortársszerzők és – kiemelten- a magyar szerzők alkotásait, fellépési lehetőséget biztosítson a legkiválóbb hazai és sikeres külföldi zeneművészek számára, segítse a legtehetségesebb fiatal művészek pályakezdését.
 • folyamatos törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére,
 • közreműködés kulturális rendezvényeinek megvalósításában a fenntartó felkérésére,
 • tevékeny részvétel kulturális élet alakításában,
 • részvétel országos komolyzenei jellegű kulturális események megvalósításában,
 • folyamatos törekvés a fenntartói és állami támogatások kiegészítésére a pályázati és szponzori források növelésével.

/A közhasznú feladatok ellátása a Tulajdonos és a Társaság között érvényben lévő fenntartói szerződés alapján történik. /

A foglalkoztatás jogviszonya és időtartama:

A foglalkoztatás az Emtv. 39. §-a alapján az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései és a felek közötti megállapodás szerint, munkaszerződéssel létrejövő határozott idejű munkaviszony keretében történik. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői feladatok ellátására szóló munkaviszony 2022. január 1. napjától
2023. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.
Az ügyvezető munkába lépésének kezdő napja: 2022. január 1.

A vezetői (ügyvezetői) munkakör betöltésének feltételei: 

 1. 1.A Korm. rendelet alapján követelmény:
 1.  A) Szakirányú felsőfokú végzettség
 • Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség.
 • Jogász vagy közgazdász szakképzettségű vezető foglalkoztatása esetén a szervezetnél művészeti vezetőt kell foglalkoztatni.
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól mentesül:
  • a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített személy
  • a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy.

   B) Szakmai gyakorlat

 • Legalább öt év szakmai gyakorlat valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen munkakörben eltöltött idő, vagy
 • legalább 3 éves vezetői gyakorlat valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.
 1. Cselekvőképesség.
 2. Büntetlen előélet és nem áll előadó-művészeti intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
 3. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
 4. Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete,
 • nonprofit szférában, közhasznú szervezetnél szerzett vezetői tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a Társaság szervezetére és működésére vonatkozó koncepciót (szakmai elképzelést, vezetői programot) a Társaság feladatkörének, művészi arculatának figyelembevételével,
 • a pályázó személyes motivációját, részletes szakmai önéletrajzát, az eddigi szakmai tevékenysége leírását,
 • marketing, PR elképzeléseket,
 • a szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát,
 • szakmai gyakorlat igazolását,
 • állami kitüntetések, díjak felsorolását, az azokhoz csatolt dokumentumok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
 • nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (4) és (6) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozatot a csatolt dokumentumok valódiságáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok egyszeri hiánypótlására a beadási határidőt követő két munkanapon belül van lehetőség.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt igényelhetnek, amely tartalmazza a Társaság:

 • alapító okiratát,
 • működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi, technikai és műszaki adatok).

A pályázati dokumentáció a Társaság gazdasági vezetőjénél, Szalóky Zsuzsánál kérhető. Elérhetőségei: szaloky.zsuzsa@zugloifilharmonia.hu; +36 70 420 1492.

Bérezés megállapítása: A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein, és az Emtv. 39/A. § alapján kerül megállapításra.

A pályázati felhívás közzététele: az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján (közvetlen elérhetőség: https://kormany.hu/dokumentumtar/intezmenyvezetoi-palyazatok).

A pályázat benyújtási határidő: a közzétételtől számított 30 munkanap.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-nek címezve (7626 Pécs, Felsővámház utca 52.) 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) zárt borítékban, valamint elektronikus úton a palyazat@filharmonia.hu email címre kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az Szent István Filharmonikusok Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére”.

Az elbírálás határideje és rendje: A pályázat elbírálása és az igazgató megbízása a Korm. rendelet 4-6. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. A pályázatokat véleményező szakmai bizottság ülését a benyújtási határidőt követő harminc napon belül szükséges megtartani. A munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, a szakmai bizottsági ülést követő 30 napon belül dönt. Döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről a Tulajdonos értesíti a pályázókat és a döntést a Korm. rendeletben foglaltak szerint közzéteszi.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-n belül, dr. Kiss-Balogh Tünde nyújt a +36 72 891 400-as telefonszámon.

Pécs, 2021. június 30.

Szamosi Szabolcs
ügyvezető igazgató

 

Az új adatvédelmi tájékoztató <a href="http://filharmonia.hu/adatvedelmi-tajekoztato/">ITT</a> elérhető. A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás