Programok Rólunk Érdekességek Pályázatok
en
Bérleten kívüli koncertek OperaCinema Térzene Stream koncertek (Youtube)
Gizella fanfár pályázat

DÍJAZOTTAK:

Az ünnepélyes eredményhirdetés szeptember 29-én az Árpád-házi Szent Margit-templomban tartott érseki szentmisével vette kezdetét, majd a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében került sor a díjátadóra. 

A Gizella Fanfár Pályázat díjazottjai:

 • I. helyezés Malek Miklós
 • II. helyezés Kovács Szilárd Ferenc
 • osztott III. helyezést Balogh Máté és Magda DávidPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GIZELLA FANFÁR

„A Harmónia zenekar (a zenekar liturgikus szolgálatával kapcsolatos első bejegyzés 1826. június 25-én történt) stílusára a korabeli fúvószenekari, vagy fúvós hangszereket alkalmazó kamarazenekari művekből következtethetünk…. A szeptett egy kicsit vonós-fúvós kamarazene, egy kicsit „szálaira finomított” szimfónia….A 19. század elején tehát a veszprémi Harmóniát sokkal inkább tekinthetjük koncert fúvószenekarnak, mint katonazenekarnak..

A 18. század végi, 19. század eleji városi polgárság zenei szokásairól számtalan közvetlen és közvetett jelzést kaphatunk a korabeli Veszprém dokumentumaiból. Az emberi énekhang mellett szélesebb teret kaptak a különböző vonós, fa-és rézfúvós, majd az ütőhangszerek.

M. Tóth Antal: Újra hallom szép szavát

A pályázat célja: „Őseink hite, a jövő reménye.”

A Veszprémi Főegyházmegye számára a főpásztor ezt a – Gizella kápolna oltárán található – mondatot tette meg mottóként a következő évekre. Üzenete sokrétű, aktuális, mert hisszük, hogy a jövőt építjük, amikor eleink életére, munkájára, hitére támaszkodhatunk. Veszprémben az évszázadok során több kiemelkedő időszak volt, amikor a zenei élet komoly jelentőségűnek volt mondható. A legkiemelkedőbb a 18-19. század, amikor kimagasló zeneirodalmi alkotások születtek és szólaltak meg a Veszprémi Székesegyház egyházi eseményein.

Gizella kötődése

A pályázat célja, hogy Isten nagyobb dicsőségére olyan fanfár, ünnepélyes „meghirdetés” készüljön, mely méltó Gizella királyné - István királyunk által felépített - Veszprém szeretetéhez, kötődéséhez; a kiemelkedő zenei múlthoz; a Főpásztor jelmondatához, és az ünnepi alkalmakon való megszóltaltatáshoz.

 Pályázati mű:

 • időtartam: 5-8 perc
 • rézfúvós együttesre plusz ütősökre íródjon a következő hangszerekkel: trombiták, kürtök, harsonák, (tenor, bariton - opcionálisan) tubák, nagydob összeütős tányér, pergődob
 • pályázati mű változatainak elkészítése is a pályázat része, melyek a következők:
  - rövid maximum 20mp szignál változat (ez lehet a mű egy bizonyos része)
  - ad libitum változat készítése, rézfúvós kamaracsoportra (kvintett, kvartett, trio, duo)
  - egy szóló trombitás szignál változat a témából - maximum 20.mp.,

A pályázók köre:
Pályázatot benyújthatnak magyar természetes személyek, gazdasági társaságok

A pályaműre vonatkozó feltételek:

 • Egy jelentkező több művel is pályázhat.
 • A beadott alkotás nem lehet: korábban bemutatott vagy kiadott mű (hangfelvétel, kotta), vagy más pályázatra beadott pályamunka
 • A Díjazott szerző vállalja, hogy a jövőben semmilyen másik alkotásában nem használja fel teljes egészében a jelen pályázatra beadott zeneművet, a darabot ezentúl Gizella fanfár néven szerepelteti a továbbiakban. . 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Pályázati adatlap
 • Kotta: pdf formátum, maximum 5MB
  - A kottán az alábbi információkat kérjük feltüntetni: szerző neve, mű címe, mű hossza, tempóelőírások és egyéb előadói utasítások
  - Fájlnév minta: gizellafanfar_kotta.pdf
  - Rosszul olvasható, szkennelt kéziratok elfogadására nincs lehetőség
 • Összefoglaló szöveg: pdf formátum, maximum 1 MB
  - A pályaműre vonatkozóan pár mondatos - maximum 1500 karakter, szóközökkel - összefoglalót a darabról, a keletkezésének hátteréről, a pályázat céljának megvalósítási pontjairól, illetve mindarról, amit még a Pályázó fontosnak tart.
  - Fájlnév minta: gizellafanfar_nyitany.pdf
 • Hangfájl: mp3-formátum, maximum 10MB
  - A művet hangfileként is kérjük csatolni
  - Fájlnév minta: gizellafanfar.mp3
  - Rossz minőségű hangfájl elfogadására nincs lehetőség

A benyújtott kotta, a hangfelvétel, az összefoglaló szöveg, valamint a fájlnév is tartalmazza a Pályázó nevét.

A díjazott darabokat a Veszprémi Főegyházmegye szabadon felhasználhatja, a nyertes zeneművet megőrzi kottatárába.

Ősbemutató koncert tervezett ideje és helyszíne: 2023. Veszprém, május Gizella ünnepi szentmise / Európa Kulturális Fővárosa évében

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtása: A pályázat kizárólag a Pályázati Adatlappal, valamint az előírt mellékletekkel együtt elektronikus úton nyújtható be a kulturalispalyazat@veszpremiersekseg.hu e-mail címre.

Felelős munkatárs: Szlama-Kiss Réka

A pályázati anyagok beérkezési határideje: 2022. augusztus 15. 24.00 CET

Az elbírálás határideje: 2022. szeptember 20.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése: 2022. Veszprém, szeptember 29. Szent Mihály napi ünnep

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre:
Pályázatot benyújthatnak magyar természetes személyek, gazdasági társaságok.

A pályázatban nem vehetnek részt a pályázatban lebonyolító munkatársak, valamint azok közeli hozzátartozói.

Hiánypótlás: A benyújtott pályaművek módosítására nincs lehetőség, bármely részének hiányában a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra a beérkezési határidő után nincs lehetőség.

 Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg
 • az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • határidőn túl történik a benyújtása

 Nevezési díj: nincs.

A pályázatok elbírálása:
A pályázók a döntésről legkésőbb 2022. szeptember 25ig értesítést kapnak e-mailben, illetve a kuratórium döntése alapján támogatott pályázók listája felkerül a Filharmónia Magyarország weboldalára www.filharmonia.hu valamint a Veszprémi Főegyházmegye oldalára https://www.veszpremiersekseg.hu/
A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy valamely díjat ne adjon ki, vagy megossza azokat. A zsűri döntése végleges, nem fellebbezhető és semmilyen fórumon nem támadható meg.

Díjak:
1. díj bruttó 1 000.000 Ft
2. díj bruttó 750.000 Ft
3. díj. bruttó 500.000 Ft

A forrást biztosítja: Veszprém Balaton 2023 Zrt.– Európa Kulturális Fővárosa

Lebonyolító: Veszprémi Főegyházmegye és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.

Kifogás: A döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

A pályázati felhívás letölthető a Veszprémi Főegyházmegye (www.veszpremiersekseg.hu ) vagy a Filharmónia Magyarország (www.filharmonia.hu ) honlapjáról.

 

 

Veszprém, 2022. május 13.