Nemzeti Orgonaregiszter Programok Rólunk Érdekességek Pályázatok
en
Bérleten kívüli koncertek Dallamvivők Nemzetközi Ifjúsági Konferencia Koncertmisék Kamarakoncertek Térzene Stream koncertek (Youtube)
Közérdekű adatok
Cégnév: Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
Központ: 7626 Pécs, Felsővámház u. 52. (Zsolnay Kulturális Negyed)
Telephelyek: 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. (Kodály Központ)
Fióktelepek:

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
3525 Miskolc, Kossuth u. 3. fszt. 2.
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 24-28.
6720 Szeged, Klauzál tér 7.
9021 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.

Székhely cím: (bejegyzés szerint) 7626 Pécs, Felsővámház u. 52
Cégjegyzékszám:

02-09-081011

Céget nyilvántartó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 18160903-2-02
Ügyvezető: Szamosi Szabolcs (szabolcs.szamosi@filharmonia.hu +36 72 891 400 )
Bankszámlaszám: 

Magyar Államkincstár 10024003-00335742-00000017

A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. adat közzétételi kötelezettsége a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján. 

Közzétételi_kötelezettség_2009.évi_CXXII._törvény_alapján 

A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. Alapító Okirata: 

Alapító okirat

A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. Szervezeti és működési szabályzata:

Szervezeti és működési szabályzat

A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata:

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. alaptevékenységére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályok listája:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről;
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról;
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
 • 2008. évi XCIX. törvény az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól;
 • 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról;
 • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről;
 • 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól;
 • 58/2015.(XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról;
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;

Gazdálkodási adatok: 
Beszámoló 2013
 
Beszámoló 2014 
Beszámoló 2015 
Beszámoló 2016
 
Beszámoló 2017
Beszámoló 2018
Beszámoló 2019
Beszámoló 2020
Beszámoló 2021
Beszámoló 2022
Beszámoló 2023

Közbeszerzések: 
2014. évi Közbeszerzési terv 
2015. évi Közbeszerzési terv 
2016. évi Közbeszerzési terv 
2017. évi Közbeszerzési terv
 
2018. évi Közbeszerzési terv
2019. évi Közbeszerzési terv
2020. évi Közbeszerzési terv
2021. évi Közbeszerzési terv
2022. évi Közbeszerzési terv
2023. évi Közbeszerzési terv
2024. évi Közbeszerzési terv

Közérdekű adatok igénylése: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézése a gazdasagi@filharmonia.hu címen keresztül történik.