Nemzeti Orgonaregiszter Programok Rólunk Érdekességek Pályázatok
en
Bérleten kívüli koncertek Dallamvivők Nemzetközi Ifjúsági Konferencia Koncertmisék Kamarakoncertek Térzene Stream koncertek (Youtube)
Gizella mise pályázat

DÍJAZOTTAK:

Az ünnepélyes eredményhirdetés szeptember 29-én az Árpád-házi Szent Margit-templomban tartott érseki szentmisével vette kezdetét, majd a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében került sor a díjátadóra. 

A Gizella Mise Pályázat díkazottjai:

 • I. helyezett Kovács Szilárd Ferenc
 • II. helyezett Déri András
 • III. helyezett. Mészáros Zsolt Máté

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GIZELLA MISE

„A kutatás mai álláspontja szerint időrendben első magyar püspökségnek Veszprémet tartjuk. Méltó tehát, hogy a veszprémi székesegyház zenei élete elsőnek nyerjen monográfia-jellegű feldolgozást…..Amikor közös munkánkat (Szigeti Kilián, Pfeiffer János) a nyilvánosság elé bocsátjuk, annak a reményünknek adunk kifejezést, hogy úttörő vállalkozásunknak lesz folytatása.”
1980. Szigeti Kilián

A pályázat célja: „Őseink hite, a jövő reménye.”

A Veszprémi Főegyházmegye számára a főpásztor ezt a – Gizella kápolna oltárán található – mondatot tette meg mottóként a következő évekre. Üzenete sokrétű, aktuális, mert hisszük, hogy a jövőt építjük, amikor eleink életére, munkájára, hitére támaszkodhatunk. Veszprémben az évszázadok során több kiemelkedő időszak volt, amikor a zenei élet komoly jelentőségűnek volt mondható. A legkiemelkedőbb a 18-19. század, amikor kimagasló zeneirodalmi alkotások születtek és szólaltak meg a Veszprémi Székesegyházban, egyházi eseményeken.

A pályázat célja, hogy Isten nagyobb dicsőségére olyan szentmise íródjék, mely méltó Gizella királyné Veszprém szeretetéhez, kötődéséhez; a kiemelkedő zenei múlthoz; a Főpásztor jelmondatához.Fontos, hogy a pályázati darab a szentmisék mai rendjében ugyanúgy megszólaltatható és énekelhető legyen orgonakísérettel a nép számára, mind ünnepi alkalommal zenekari változata a liturgia szolgálatára. Szeretnénk, ha a születendő liturgikus mű a Szigeti misék, Kodály mise, Werner mise sorába kerülhetne a történelem folyamán.

Gizella kötődése:

A pályázat célja továbbá az, hogy felhívja a figyelmet Gizella veszprémi kötődésére, korábbi irodalmi művekben is fellelhető erre történő utalás:

„Kapi György orgonista püspöke, Acsády Ádám sokat várt és kívánt tőle. Mindjárt működése első évében 1735-ben átadta neki sümegi püspöki rezidenciájában lévő hangszereit; két vadászkürtöt, 2 üstdobot, bőgőket és egy cimbalmot…Az 1735-ben felhangzó zenekaros mise volt az első Veszprémben.”

A pályázók köre:
Pályázatot benyújthatnak magyar természetes személyek, gazdasági társaságok.

A pályaműre vonatkozó feltételek:

• kiszenekari mise 
- ordinárium: időtartama:10-13 perc ( Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus)
- proprium: időtartama: kb.15 perc (szöveglehetőségek itt)
- kiszenekar felépítése: vonószenekar (1. hegedű,2. hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő) 2 trombita, timpani, ad libitum -fafúvósok
- kórus: vegyeskar, szólisták ad libitum

• zenemű jellege: A pályázat céljához méltó mű

• A pályázó vállalja még orgona átirat készítését (2 manuálos pedálos orgonán is eljátszható legyen), melynek célja, hogy a szentmise a nép által is énekelhető legyen templomainkban a hagyományos módon (nép – sopran szólam, kántor –orgonakíséret)

 • Egy jelentkező több művel is pályázhat.
 • A beadott alkotás nem lehet: korábban bemutatott vagy kiadott mű (hangfelvétel, kotta), vagy más pályázatra beadott pályamunka.
 • A Díjazott szerző vállalja, hogy a jövőben semmilyen másik alkotásában nem használja fel teljes egészében a jelen pályázatra beadott zeneművet, a darabot ezentúl Gizella mise néven szerepelteti a továbbiakban. 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Pályázati adatlap
 • Kotta: pdf formátum, maximum 5MB
  - A kottán az alábbi információkat kérjük feltüntetni: szerző neve, mű címe, mű hossza, tempóelőírások és egyéb előadói utasítások
  - Fájlnév minta: gizellamise_kotta.pdf
  - Rosszul olvasható, szkennelt kéziratok elfogadására nincs lehetőség
 • Összefoglaló szöveg: pdf formátum, maximum 1 MB
  - A pályaműre vonatkozóan pár mondatos - maximum 1500 karakter, szóközökkel - összefoglalót a darabról, a keletkezésének hátteréről, a pályázat céljának megvalósítási pontjairól, illetve mindarról, amit még a Pályázó fontosnak tart.
  - Fájlnév minta: gizellamise_kyrie.pdf
 • Hangfájl: mp3-formátum, maximum 10MB
  - A művet hangfileként is kérjük csatolni
  - Fájlnév minta: gizellamise.mp3
  - Rossz minőségű hangfájl elfogadására nincs lehetőség

 A benyújtott kotta, a hangfelvétel, az összefoglaló szöveg, valamint a fájlnév is tartalmazza a Pályázó nevét.

A díjazott darabokat a Veszprémi Főegyházmegye szabadon felhasználhatja, a nyertes zeneművet megőrzi kottatárába.

Ősbemutató koncert tervezett ideje és helyszíne: 2023. Veszprém, május, Gizella napi ünnepi szentmise / Európa Kulturális Fővárosa évében

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtása: A pályázat kizárólag a Pályázati Adatlappal, valamint az előírt mellékletekkel együtt elektronikus úton nyújtható be a kulturalispalyazat@veszpremiersekseg.hu e-mail címre.

Felelős munkatárs: Szlama-Kiss Réka

A pályázati anyagok beérkezési határideje: 2022. augusztus 21. 24.00 CET

Az elbírálás határideje: 2022. szeptember 20.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése: 2022. Veszprém, szeptember 29. Szent Mihály napi ünnep

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban nem vehetnek részt:

A pályázatban lebonyolítóként eljáró munkatársak, valamint azok közeli hozzátartozói.

Hiánypótlás: A benyújtott pályaművek módosítására nincs lehetőség, bármely részének hiányában a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra a beérkezési határidő után nincs lehetőség.

 Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg
 • az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • határidőn túl történik a benyújtása

 Nevezési díj: nincs.

Lebonyolító: Veszprémi Főegyházmegye és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.

A pályázatok elbírálása:
A pályázók a döntésről legkésőbb 2022. szeptember 25-ig értesítést kapnak e-mailben, illetve a kuratórium döntése alapján támogatott pályázók listája felkerül a Filharmónia Magyarország weboldalára is. www.filharmonia.hu , valamint a Veszprémi Főegyházmegye weboldalára: www.veszpremiersekseg.hu. A bírálóbizottság fenntartja a jogot, hogy valamely díjat ne adjon ki, vagy megossza azokat. A zsűri döntése végleges, nem fellebbezhető és semmilyen fórumon nem támadható meg.

Díjak:
1. díj bruttó 1 500.000 Ft
2. díj bruttó 1 000.000 Ft
3. díj. bruttó 500.000 Ft

A forrást biztosítja: Veszprém Balaton 2023 Zrt.-Európa Kulturális Fővárosa

Kifogás: A döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

A pályázati felhívás és Pályázati Adatlap letölthető a Veszprémi Főegyházmegye (www.veszpremiersekseg.hu ), vagy a Filharmónia Magyarország (www.filharmonia.hu ) honlapjáról.

Veszprém, 2022. május 13.